People

Who are the Research People? 

           Faculty:

Jerome Z. Liang, PhD
Harris L. Cohen, MD, Department of Radiology
James V. Manzione, MD, Department of Radiology
Hone Meng, MD, Department of Radiology
William H. Moore, MD, Department of Radiology
Robert G. Peyster, MD, Department of Radiology
Clemente T. Roque, MD,Department of Radiology

Affiliated Faculty:

Howard L. Adler, MD, Department of Urology
Joseph C. Anderson, MD, Department of GI
Shanglian Bao, Peking University, China
Arie E. Kaufman,PhD, Dept of Computer Science
Eric E. Smouha, MD, Department of Surgery
Lauren B. Krupp, MD, Department of Neurology
Gene-Jack Wang, MD, BNL

Associates and Students:

Hongbing Zhu, PhD
Yi Fan, PhD
Yang Zhao
Yan Liu, PhD
Bowen Song, PhD
Qin Lin, PhD

Affiliated Staff and Alumni:

Dongqing Chen, PhD
Jui-Hsi Cheng, PhD
Rui Chiou, PhD
Guoping Han, PhD
Lichan Hong, PhD
Perry Horwich, MD
Wei Huang, PhD
Jian Li, PhD
Changkil Lee, PhD
Lihong Li, PhD
Tiangfang Li, PhD
Xiang Li, PhD
Hongbing Lu. PhD
Avaj Viswambharan, MD
Ming Wan, PhD
Mark Wax, MD
Zigang Wang, PhD
Junhai Wen, PhD
Jinghan Ye, PhD
Jiangsheng You, PhD
 
Qin Chu, MS
Daria Eremina, MS
Xuejun Hao, MS
Yi Li, MS
Qiangjing Mao, MS
Yunjia Tang, MD
Feng Yang, MS
Tao Yang, MS
Daeki Yoon, MS
Bin Li, PhD
Hongyu Lu, PhD
 
Jing Wang, PhD
Su Wang, PhD